Familie- en systeemopstellingen


Loop jij steeds tegen gelijksoortige problemen aan of speelt één of meerdere thema’s in jouw leven waar je maar geen grip op krijgt?

Een familie- en systeemopstelling kan inzicht geven in de onbewuste processen en belastende patronen die actief zijn.

Elke groep waartoe je behoort kun je zien als een systeem. Dit begint met je gezin van herkomst, het gezin waar je geboren bent. Dat gezin maakt op haar beurt deel uit van de familie. Deze familie kent zijn eigen geschiedenis, deze kan bestaan uit: trauma’s, pijnen, daderschap, slachtofferschap, geheimen, onverwerkt verlies, uitsluitingen etc.

Binnen zo’n systeem zijn alle personen en gebeurtenissen, als binnen een enorm web, met elkaar verbonden en hebben hun effect in het verleden, heden en toekomst.

Door een (familie)opstelling worden de systemische wetmatig en de wijze waarop deze zich in jou onbewust actief zijn, begrijpelijk en zichtbaar. Zo kan een goede basis ontstaan voor verandering.

De twee basisprincipe die hierbij gelden zijn:

  • Als onzichtbare patronen zichtbaar gemaakt worden, zijn ze beter hanteerbaar;
  • De realiteit onder ogen komen werkt helend.

Voorbeelden van problematieken en thema’s die met een opstelling benaderbaar zijn, zijn:

  • Stress, overspannenheid en burn-out;
  • Relaties, echtscheiding, bindingsangst;
  • Conflicten;
  • Verantwoordelijkheidsgevoel;
  • Geen keuzes kunnen maken;
  • Het hebben van gevoelens die niet (logisch) te verklaren zijn naar de aard of de mate waarin;

 

Opstellingsmogelijkheden:

  • De zgn. één op één opstelling.

Aanwezigen: de cliënt en ikzelf.

We starten met het benoemen van de hulpvraag of de “klacht”, gevolgd door een systemisch interview. Na afronding hiervan gaan we over naar de opstelling zelf.

De opstelling laat dat deel van jouw familiesysteem zien dat relevant is voor de vraag. Ik “lees” steeds opnieuw de opstelling en laat mij op deze wijze leiden door de systemische informatie die zichtbaar wordt. Jouw familiesysteem wordt gerepresenteerd door A4’tjes, poppetjes of vloerankers.

  • Opstelling met representanten

Aanwezigen: de cliënt, ikzelf en mensen die beschikbaar zijn om familieleden of elementen te representeren (niet zijnde de familieleden zelf!!).

De werking gaat op dezelfde wijze als bij één op één opstellingen met dat verschil dat nu het relevante deel van het familiesysteem wordt gerepresenteerd door mensen i.p.v. A4’tjes, poppetjes of vloerankers.

Bij deze werkvorm wordt gekozen voor een workshop zetting. Hierbij zijn meerdere cliënten/vragenstellers en representanten aanwezig. Deze werkvorm duurt minimaal een dagdeel waarbij de hulpvragen van meerdere cliënten achtereenvolgens worden behandeld.

De meerwaarde van deze opstellingvorm is, dat ook als jouw hulpvraag (nog) niet aanbod is, het thema van een ander dat op dat moment in een opstelling uitgewerkt wordt, jouw kan raken en zijn helende werk kan doen.

Hou voor deze werkvorm de Agenda in de gaten, of neem anders even contact op om te informeren wanneer de volgende gepland is.

 

Anderen kennen is intelligentie,
Jezelf kennen is werkelijke wijsheid

 – Lao Tzu