Workshop

Van stress naar burnout

Momenteel is stress een hot item en staat het vol in de publiciteit. Dit wordt veroorzaakt omdat 1 op de 7 medewerkers stress gerelateerde klachten heeft. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1.
  Een toonaangevende arbodienst heeft gepubliceerd dat een medewerker die uitvalt door overspannenheid gemiddeld 211 dagen door de werkgever gemist wordt. In geval van een burnout is dit zelfs 8 maanden.

Het proces van stress opbouw naar overspanning en vervolgens naar een burnout is psychisch erg belastend voor de medewerk(st)er. De kosten ervan voor de werkgever zijn al met al bijzonder hoog omdat het gepaard gaat met inefficiëntie en vervolgens met langdurig verzuim.
Het stress opbouwproces is een sluipmonster. In veel gevallen hebben zowel de werkgever als de medewerk(st)er niet (voldoende) in gaten wat er gaande is. Kennis en inzichten ontbreken en/of de signalen worden niet herkend.
Door deze workshop ontstaat bewustzijn, inzicht en de beweging tot stress reductie. Deze workshop wordt op maat samengesteld zodat het nauw aansluit bij de organisatie.

Tijdens deze workshop kunnen ervaringen van de deelnemers uitgewisseld worden. Ook kan van gedachten worden gewisseld omtrent het belang van stress reductie. Ook wordt er ruimschoots aandacht besteed aan kennis overdracht, zodat stress en de verschijningsvormen herkenbaar worden.

De deelnemers gaan ontdekken hoe zij zich tot stress verhouden, wat dit met hen doet rekening houdend met de werk en privé situatie. Vervolgens wordt aandacht besteed aan hoe op een gezonde wijze met stress omgegaan kan worden.
In het laatste deel van de workshop kan iedere deelnemer een persoonlijk actie plan samenstellen.

Ook is het natuurlijk mogelijk omdat de workshop uitsluitend in het teken te plaatsen van bewustwording.