8 daagse cursus familieopstellingen

 Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling is een werkvorm waarmee we kunnen kijken naar de onbewuste dynamieken die ten grondslag liggen aan bepaald gedrag of belemmeringen. We leven 95% onbewust en maar 5% bewust, dus hoe mooi is het als we ons ook op deze onbewuste patronen kunnen richten. Deze kunnen zich bijvoorbeeld uiten in (onverklaarbare) angsten, bepaald gedrag, stappen in je leven niet kunnen zetten, of je hebt het gevoel dat jouw ontwikkeling stagneert. Maar ook als er bijvoorbeeld onverwerkte processen zijn in een systeem, of als mensen zijn buitengesloten, dan wordt een ander uit dit systeem in dienst genomen om dit weer zichtbaar te maken. Bibi Schreuder beschrijft het mooi als een geschiedenisboek van een (familie)systeem waar een bladzijde uitgescheurd is en dat weer zichtbaar gemaakt wordt door een opstelling.

Oude verstrikkingen of patronen worden op deze oordeelloze manier inzichtelijk gemaakt en door er een helende beweging in te maken ontstaat er weer rust en balans in het systeem.

Dus wil jij je systemische blik verruimen of hier zelf mee aan de slag gaan? Dan is deze cursus wellicht een mooie uitdaging voor jou.

 

Wat ga je leren?

Het doel van de cursus familieopstellingen is, dat je leert een opstelling te begeleiden. Je bent dan in staat om:

 • Je systemische blik te ontwikkelen en te verruimen
 • De theorie toe te passen;
 • Vanuit de “juiste” houding te werk te gaan;
 • Vanuit het interview met de cliënt, de opstelling te starten;
 • Het doen van interventies;
 • Het herkennen van dynamieken

De cursus is praktisch en gericht op het doen. Vooral door het “doen” kan het begeleiden van opstellingen worden geleerd.

 

Wat zijn de Ingrediënten van deze cursus?

 • Opstellingen zien, ervaren en nabespreken
 • Theorie en dit in de praktijk brengen d.m.v. oefeningen en nabesprekingen;
 • Meditaties

 Voor wie is deze cursus geschikt?

De cursus is geschikt voor een ieder die:

 • Kennis wil maken met familieopstellingen;
 • Zich persoonlijk wil ontwikkelen;
 • Systemisch werken wil integreren in zijn/haar werk;
 • Het familieopstellen eigen wil maken.

 

Moet ik een bepaalde vooropleiding hebben?

Een vooropleiding om deze cursus te volgen is niet nodig. Wat natuurlijk wel wenselijk is, is jouw nieuwsgierigheid naar familieopstellingen, je eigen vragen/belemmeringen aan willen kijken, je wil om te leren en openstaan voor het nieuwe.

 

Start van de cursus

De cursus start op 10 september 2021. De kosten voor deze 8 daagse cursus bedragen 975,– euro p/p. De cursusdata zijn de volgende: 10 en 25 september, 15 en 22 oktober, 5 en 19 november, 4 en 18 december 2021.

De cursus wordt gegeven door Mieke de Beer, Opsteller en Kinder- en Jongerentherapeut (zie ook www.hetvrijekind.nl) en Rob Schlör, Opsteller en Coach (zie ook www.DeltaSense.nl).

Je kunt je opgeven voor deze cursus en/of nadere informatie opvragen via [email protected] of door even te bellen dan wel een Whatsapp bericht te sturen naar 06-51892622.

Hoe meer je weet

Hoe minder je begrijpt

Lao Tsu

Workshop Familieopstellingen

Als je een hulpvraag hebt die je graag langs de weg van een familieopstelling zou willen benaderen, kan de keuze voor het bijwonen van een workshop een goede insteek zijn.

Een familieopstelling kan onderdeel vormen van een coachings- en therapietraject, maar dat hoeft zeer zeker niet. De workshops familieopstellingen zijn mede bedoelt als een mogelijkheid om een probleem of thema die je in je leven ervaart, “eenmalig” te benaderen.

Hoe ziet zo’n dag eruit?

Een workshop duurt minimaal een dagdeel en maximaal een dag. Gedurende de dag worden meerdere hulpvragen van deelnemers ingebracht en via een familieopstelling benaderd.

Er wordt met representanten gewerkt. Dit wil zeggen, dat dat deel van het familiesysteem dat relevant is voor de vraagstelling, wordt vertegenwoordigd door aanwezige deelnemers.

Als een deelnemer wordt gevraagd een persoon of element uit het familiesysteem te representeren, mag altijd zonder opgave van reden geweigerd worden.

Als de deelnemer bereid is, iets of iemand uit het systeem van de vraagsteller te representeren, dan gebeurt er iets wonderlijks.

Hoe dit precies werkt weet niemand, maar het lijkt erop dat het familiesysteem toegang geeft tot een (ziels)aspect van de gerepresenteerde. Van hieruit kan de representant zich in de opstelling bewegen.

Dit proces wordt zeer zorgvuldig begeleid.

De duur van een opstelling varieert. De vraagsteller krijgt die opstelling die op dat moment het beste bij hem/haar past, de tijd is hierbij niet van belang. Het gaat om het proces dat opgang komt.

Het mooie en daarmee tevens de meerwaarde van een workshop is, dat je als representant bewogen kunt worden door een opstelling van een ander. Hier kunnen thema’s aan het licht komen die iets in jouw raken. Dat is dan kennelijk in jou bewust of onbewust actief en kan in beweging komen. Dit deel kan zich dan in jou verder ontwikkelen.

Je kunt je opgeven voor het bijwonen van een workshop waarin je aan een hulpvraag wil werken en je kunt je opgeven als representant.

Raadpleeg de Agenda voor de planning van de workshops. Als je op het evenement klikt verschijnt verdere informatie. Wil je een overzicht van alle geplande activiteiten, dan kun je rechts boven op de pagina Agenda de knop “lijst” indrukken. Door nu op de activiteit op de gewenste datum te drukken verschijnt de detail informatie.

Mocht je een workshop willen bijwonen, dan kun je dat op de Contact pagina via de e-mail kenbaar maken.

 

Angst en ego houden het roer in handen.
Wanneer je de moed hebt het roer los te laten,
Wordt het schip bewogen
door de wind en de stroom van het leven

(een citaat van Elmer Hendrix uit zijn boek “Tao en de kunst van familieopstellingen”)