Stress- en burnout coaching


Filosofie

Stress is een reactie van het lichaam en geest dat ons in staat stelt prestaties te leveren. Door stress kunnen wij pieken, dit geldt voor alle leefgebieden in ons leven. Voor iedere vorm van actie is een zeker stressniveau vereist.

Stress beïnvloed ons op een negatieve manier als we dit te veel en te langdurig ervaren. Deze vorm van stress kan ontwrichtend werken op ons fysieke en geestelijke welzijn en daardoor heeft het invloed op al onze leefgebieden.

Het traject van stress naar een burnout is een sluip monster. Je hebt vaak niet in gaten hoe actief het is, wat het precies is dat het activeert en wat het met je doet.

Hulp in de vorm van een steun in de rug (begeleiding/coaching) zorgt ervoor dat de medewerker die stress ervaart zicht krijgt op stress, wat het is en wat het veroorzaakt. Er ontstaan inzichten hoe het werkt en welke fysieke en psychische processen geactiveerd worden. Door het toepassen van deze kennis en inzichten leert men stress te herkennen en “oude gewoonten” te doorbreken en nieuwe paden te bewandelen. Hierdoor ontstaat er weer balans in het leven.

Ziekteverzuim


De duur van stress gerelateerde ziekteverzuim.

Een landelijke arbodienst heeft cijfers geanalyseerd over de periode medio 2017 tot medio 2018. Hieruit is o.a. gebleken dat bij overspannenheid het  gemiddelde aantal afwezige dagen 211 bedraagt, bij een burnout is dit gemiddeld 8 maanden.

Een verzuimdag kost al gauw gemiddeld € 230,– per dag. Hierdoor is het duidelijk dat de kosten van stress gerelateerd verzuim erg hoog zijn.

Preventief met stress omgaan is erg gewenst vanuit het welzijn van de medewerker(s), de werkprestaties en het enorme kostenplaatje dat verzuim en inefficiëntie met zich meebrengen. Door vroegtijdige stress signalering kunnen maatregelen genomen worden zodat de stress van de medewerker niet onnodig op hoeft te lopen.

Individuele begeleidingstrajecten en/of (team)workshops die leiden tot stress bewustzijn, inzicht en beweging kunnen hierin uitkomst bieden.

Door vroegtijdige investering en ondersteuning van jouw medewerker(s) die (potentieel) te kampen hebben met (ongezonde) stress, kan inzicht ontstaan, uitval en dus hoge kosten worden voorkomen.

Uitval door stress en burnout

Is een medewerker van jouw organisatie ziek thuis als gevolg van stress gerelateerde klachten, dan is niets doen meestal geen optie.

De klachten verdwijnen niet door thuis te gaan zitten niets doen. Steun is direct noodzakelijk om de juiste acties te nemen zodat de energie voorraad zich weer kan vullen, zicht en inzicht te krijgen in wat stress doet en waarom stress doet wat het doet.  Het doel is te herstellen en middels een preventieplan voorkomen dat een terugval zich voordoet.

Wat levert het op.

Als gevolg van begeleiding en coaching kan de verzuimduur geminimaliseerd worden en neemt de kans op herhaling af. De medewerker ondergaat een persoonlijk bewustwordingstraject waardoor hij als mens groeit. Het positieve effect hiervan zal merkbaar worden op alle leefgebieden, waaronder het werkgebied.

Het stress en burnout coachingsmodel


Onderstaand staat de globale inhoud van het traject vermeld. Het feitelijk te doorlopen traject is altijd gestemd op en met de medewerker, waardoor het mogelijk is dat een fase wordt overgeslagen of slechts globaal belicht. De fasen komen doorgaans niet helemaal achtereenvolgens aanbod. Veelal lopen de fasen parallel aan elkaar.

Voordelen van stress en burnout coaching.

  • De medewerk(st)er staat er niet alleen voor;
  • Direct steun en de juiste acties;
  • Voorkomt verzuim en verkort verzuim als er sprake is een ziekmelding;
  • Vermindert de kans op toekomstig verzuim a.g.v. stress;
  • Medewerk(st)er krijgt zich op zichzelf en wat hem/haar drijft;
  • Er ontstaat zicht op stress veroorzakende situaties;
  • Kosten van stress gerelateerd verzuim dalen.

Ben je naar aanleiding van het voorgaande benieuwd geworden naar wat DeltaSense voor jou en/of jouw organisatie kan betekenen, neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij maken graag kennis met je.