Workshop

stress en burnout

Momenteel is stress een hot item en staat het vol in de publiciteit. Dit wordt veroorzaakt omdat 1 op de 7 medewerkers stress gerelateerde klachten heeft. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is stress op de werkvloer beroepsziekte nummer één. Een toonaangevende arbodienst heeft gepubliceerd dat een medewerker die uitvalt door overspannenheid gemiddeld 211 dagen door de werkgever gemist wordt. In geval van een burnout is dit zelfs acht maanden.

Het proces van stress opbouw naar overspanning en vervolgens naar een burnout is psychisch erg belastend voor de medewerk(st)er. De kosten ervan voor de werkgever zijn al met al bijzonder hoog omdat het gepaard gaat met inefficiëntie en vervolgens met langdurig verzuim. Het stress opbouwproces is een sluipmonster. In veel gevallen hebben zowel de werkgever als de medewerk(st)er niet (voldoende) in gaten wat er gaande is. Kennis en inzichten ontbreken en/of de signalen worden niet herkend.

Door deze workshop ontstaat bewustzijn, inzicht en de beweging tot stressreductie. Deze workshop wordt op maat samengesteld zodat het nauw aansluit bij de organisatie.

Tijdens deze workshop kunnen ervaringen van de deelnemers uitgewisseld worden. Ook kan van gedachten worden gewisseld omtrent het belang van stressreductie. Ook wordt er ruimschoots aandacht besteed aan kennisoverdracht, zodat stress en de verschijningsvormen herkenbaar worden.
De deelnemers gaan ontdekken hoe zij zich tot stress verhouden, wat dit met hen doet rekening houdend met de werk en privé situatie. Vervolgens wordt aandacht besteed aan hoe op een gezonde wijze met stress omgegaan kan worden.

In het laatste deel van de workshop kan iedere deelnemer een persoonlijk actieplan samenstellen. Ook is het natuurlijk mogelijk omdat de workshop uitsluitend in het teken te plaatsen van bewustwording.

Bent u naar aanleiding van het voorgaande benieuwd geworden naar wat DeltaSense voor jou en/of jouw organisatie kan betekenen, neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij maken graag kennis met je.

Trainingen

Trainingen

Modern leiderschap

Leiderschap dat versterkend, verbindend en inspirerend van aard is (ofwel bevlogen leiderschap) heeft een positief effect op energiebronnen, het psychisch kapitaal van medewerkers wordt vergroot en het vermindert het negatieve effect van stressoren. Het psychische kapitaal zijn de individuele hulpbronnen zoals b.v. optimisme, stressbestendigheid, zelfvertrouwen, gevoel van eigenwaarde en veerkracht.

De afbeelding hiernaast maakt deel uit van een onderzoek naar het welbevinden op de werkvloer dat gepubliceerd is geweest in het M&O (maart/juni 2015) door Prof. Dr. Wilmar Schaufeli.

Het is duidelijk dat de gehanteerde leiderschapsstijl een grote invloed heeft op werkstress en wijze van hantering ervan door medewerk(st)ers in de organisatie. De leiderschapsstijl, die verbind, inspireert en versterkt, door Prof. Schaufeli genoemd als bevlogen leiderschap, noem ik Modern Leiderschap.

Een meerdaagse training die managers de mogelijkheid geeft kennis te maken met deze Modern Leiderschap, is in ontwikkeling.